Söker hjälp på HomeopatiAkuten för urinvägsinfektion med befarad njurbäckeninflammation samt halsont.

Dessförinnan har det varit förkylningar i hela familjen och mycket oro för barnen, även hon har sviter av en förkylning. Dvs ett immunförsvar som har varit hårt utsatt.

Hon har varit på vårdcentralen och tagit prover samt fått antibiotika utskrivet. Proverna påvisar höjd snabbsänka, vita blodkroppar i urinen samt blod i urinen. Kvinnan har även haft blod i urinen under ca ett halvår innan urinvägsinfektionen, men då i lägre grad.

Då hon inte tål penicillin vill hon undvika antibiotika i det längsta.

Vi tar en anamnes och hittar ett medel som stämmer bra med hennes specifika symtombild.

Vi lämnar ut medicin och ordination med en tydlig instruktion att om det inte vänder väldigt snabbt i njurbäcken, så skall hon starta med antibiotikan.

Det onda i njurarna ökar (vilket kan vara en förstförsämring av det homeopatiska medlet) och hon startar antiobiotikakuren. Samtidigt ökar hon intaget av det homeopatiska medlet. Efter knappt två dagar avbryts antiobiotikakuren pga av att hon blir dålig av den (gallgångsspasm). Det görs i samråd med allopatisk läkare. De tar också prov för att bedöma infektionsnivån på urinvägar och njurbäcken i detta läge. Infektionsnivån visar sig ligga på noll, man hittar inte heller några vita blodkroppar eller spår av blod i urinen.

Den första provtagningen gjordes samma dag som besöket HomeopatiAkuten. Den uppvisade början till njurbäckeninflammation. Andra provtagningen gjordes tre dagar senare och den visade inga tecken på infektion, vilket gör att man inte sätter in något alternativ till den antibiotika hon fått. Det bör noteras att även de spår av blod i urinen som funnits under en längre tid innan infektionen också är helt borta.

Hon fortsätter den homeopatiska behandlingen och är redan efter 3-4 dagar mycket bättre och efter ca en vecka helt besvärsfri från både urinvägar och halsont.

Efter detta har hon inte haft någon känning av urinvägarna. Det halsonda kom tillbaks en gång och då upprepades bara det homeopatiska medlet.

Jag har kontrollerat med läkare om en antibiotikakur kan ta bort en infektion i urinvägar, njurbäcken så snabbt. Det svar jag fick är att det är mycket osannolikt.

Det här visar att vi även kan jobba parallellt med allopatisk medicin, samt förstås kraften i homeopatin.

HomeopatiAkuten gm Carita Bramstedt

Delino DeShields Womens Jersey