Vad är Homeopati?

Homeopatisk behandling är en välbeprövad läkemetod sedan mer än 200 år och verkningarna av våra homeopatiska läkemedel är noggrant dokumenterade och väl kända. De homeopatiska läkemedlen stimulerar ditt immunförsvar till läkning.

Den homeopatiska medicinska behandlingen utgår ifrån att de symtom på ohälsa som du har är kroppens sätt att tala om att något inte står rätt till. De homeopatiska läkemedlen stärker ditt immunförsvar. Målet är en återställd hälsa som ger dig ett rikare friskare och bättre liv.

Människan är en helhet där känslor, tankar och kropp samverkar. Det innebär att även vid akuta tillstånd tar vi hänsyn till hela dig, och till dina eventuella kroniska besvär.

Delino DeShields Womens Jersey