Forskning

Mer information kring homeopatins forskning kan du få här: https://www.vithoulkas.com/research/research-databases

Homeopati hjälper vid klimakterieproblem

Värmevallningar minskade och sömnen blev bättre för 83 av 102 kvinnor som deltog i en engelsk studie
17 april, 2012 By VoH
Läs mer>

Två av tre kroniskt sjuka fick bättre hälsa med homeopati

Under sex år följdes totalt 6 544 patienter på öppenvården på ett engelskt universitetssjukhus som fick homeopatisk behandling.
17 april, 2012 By VoH
Läs mer>

Patienter föredrar homeopati vid akut infektion

Barn med öron-, näs- och halsont blev snabbare friska med homeopatisk behandling jämfört med konventionell behandling.
17 april, 2012 By VoH
Läs mer>

Homeopatisk behandling gav friskare barn

Homeopatisk behandling av barn med upprepade akuta rhinopharyngitis gav friskare barn och färre sjukskrivningsdagar för föräldrar jämfört med dem vars barn fick antibiotika.
17 april, 2012 By VoH
Läs mer>

Homeopati har effekt vid fibromyalgi

En översiktlig analys av studier som gjorts på homeopatisk behandling av patienter med fibromyalgi visar positiva effekter. Homeopatisk behandling bör därför övervägas som komplementär behandling.
25 oktober, 2016 By VoH
Läs mer>

Delino DeShields Womens Jersey