Vår vision

Vi har en VISION, och det är att Homeopatin ska bli mött med respekt och acceptans. Att människor fritt ska kunna välja vilken vård de vill ha. Att vi, såsom det är i andra länder runt om i världen, ska få jobba med sjuka människor oavsett diagnos eller ålder.

Vi vill att människor fritt ska få välja homeopatisk behandling, med en välutbildad homeopat, som behandlingsmetod. Idag får vi inte behandla barn under 8 år och vi får inte behandla gravida kvinnor. I andra länder väljer man ofta homeopatiska läkemedel i just dessa fall eftersom man inte vill utsätta barn och gravida för biverkningar från starka allopatiska mediciner. Det är dags att våra svenska lagar ses över och att vi närmar oss Europa och övriga länder.

Vi vill visa på en ekonomisk vinst, både personlig och samhällelig vinst, med friska, glada, kreativa människor.

Vi vill visa på en möjlighet att minska användningen av t.ex. antibiotika, genom att, så långt det är möjligt, behandla akuta besvär med Homeopati.

Vi har minst  3-4 års utbildning i homeopati, basmedicinsk utbildning motsvarande minst 60 högskolepoäng, samt vidareutbildningar i Sverige och utomlands.

Delino DeShields Womens Jersey